Velg en side

Vår filosofi

 • Møte krav til relevant standard (normalt EN ISO 9001-2015) på en fornuftig måte
 • Lytte til kundens behov, men samtidig komme med konstruktive forslag basert på erfaringer
 • Etablere korte og oversiktlige rutiner
 • Bruke flytskjema, kombinert med tekst og referanser til sjekklister
 • Etablere rutiner og prosedyrer som beskriver det som er nødvendig, og ikke mer
 • Unngå unødvendige detaljer
 • Nært samarbeid med relevant personell hos den enkelte kunde
 • Alltid ha den innstilling at utførende personell er kvalifisert og at det er de som kan jobben, vi skal assistere med å få det dokumentert

«Din samarbeidspartner innen
 kvalitetssikring»

 • Samarbeidsmetoder

Følgende faste aktiviteter utføres av Teist AS i henhold til avtale:

• generelt vedlikehold og oppdatering av KS system
• utvikle planer for interne revisjoner samt ledelsens gjennomgang av KS system
• planlegge, utføre og rapportere intern revisjon av hele KS systemet, 1 gang i året.
• planlegge, delta i, samt rapportere, ledelsens gjennomgang av KS system, 1 gang i året.

 

Følgende aktiviteter utføres av Teist AS etter behov:

 •  utføre gap analyser EN ISO 9001:2008 mot EN ISO 9001:2015
 • delta i kunde revisjoner/kundemøter etter behov
 • planlegge, lede, rapportere og lukke eksterne revisjoner
 • generell oppfølging av underleverandører
 • bidra med nødvendig kvalitetssikrings arbeid i forbindelse med ordre/kontrakter (hvis dette krever timer utover avtalte timer)

Personell kvalifikasjoner

 • definere myndighetskrav til organisasjon og produkter
 • utvikle og implementere kvalitetssystemer i henhold til EN ISO 9001:2015
 • utvikling og oppfølging av prosjekt relaterte kvalitetsplaner
 • planlegge, utføre, rapportere og lukke interne og eksterne revisjoner
 • følge opp underleverandører

 

EU godkjent kvalitetsrevisor, er sertifisert som EOQ Quality Auditor.

John Eriksen

John Eriksen

Daglig Leder

Over 30 år erfaring innen kvalitetssikring, kvalitetskontroll og HMS. Onshore og Offshore

Ta kontakt via vårt kontaktskjema

5 + 13 =